Business Lens

Šta je Business Lens?

Business Lens je alat kreiran sa ciljem da Vam pomogne da steknete bolji uvid u svoje poslovanje. Kroz detaljan upitnik, Business Lens će staviti pod lupu 7 ključnih oblasti Vašeg poslovanja i to: finansijsko upravljanje i učinak, poznavanje tržišta, marketing i prodaja, ljudski resursi, strategija i organizacija, upravljanje rizikom i operacije. Business Lens će potom analizirati informacije koje ste obezbijedili, te pomoći u sagledavanju Vašeg poslovanja iz potpuno nove perspektive, pomažući Vam pri tome da identifikujete svoje prednosti i, što je najvažnije, prilike za dalji razvoj.

Pokrenite Business Lens sada

Provjerite koje su snage i slabosti Vašeg biznisa, i što je najvažnije, otkrijte koje su mogućnosti za dalji razvoj.

Na koji način Vam Business Lens može pomoći?

Nakon popunjavanja upitnika, Business Lens će kreirati izvještaj prikazujući Vaše rezultate, kao i objašnjenje kako možete dalje razvijati i finansirati Vaš biznis, ali i mnogo više od toga. Bez obzira da li to značilo dobiti personalizirani savjet, pristup finansijama kod jedne od naših partnerskih banaka, jačanje Vaših liderskih sposobnosti ili jednostavno upoznavanje drugih žena poduzetnica, ovaj izvještaj može pomoći da ubrzate rast Vašeg biznisa.

Izvještaj ćete moći pogledati direktno na ekranu, preuzeti u PDF formatu, štampati ili sačuvati u sistemu kako biste ga pogledali kasnije. Možete odlučiti da ove informacije podijelite sa svojim timom na sljedećem sastanku uprave ili sa kreditnim službenikom kako biste osigurali bankarski kredit. Kako god odlučite da ga iskoristite, ovaj izvještaj je dizajniran kako bi Vam dao priliku da napravite pauzu, osvrnete se i razmislite o tome na koji način želite usmjeriti svoje poslovanje ka naprijed.

Šta će Vam biti potrebno prije nego počnete?

Vrlo je vjerovatno da ćete znati napamet većinu potrebnih informacija, ali neke podatke ćete možda željeti provjeriti. Trebali biste imati spremne sljedeće podatke:

  • ID/poreski broj preduzeća
  • osnovne informacije o preduzeću (sektor, broj zaposlenih, osnovne informacije o marketingu i operacijama itd.)
  • osnovne informacije o finansijama.

Business Lens rezultati i izvještaj će biti tačni samo u mjeri koliko tačne i precizne odgovore pružite. Kako biste što bolje iskoristili ovu priliku, preporučujemo da date što tačnije informacije – ali naravno možete zaokruživati cifre!

Koliko vremena je potrebno za Business Lens?

Potrebno je oko 20 minuta da se popuni upitnik. Možete prekinuti proces u bilo kojem trenutku i vratiti se kasnije prijavljivanjem ponovo na stranicu sa Vašim korisničkim imenom i šifrom. Kada završite popunjavanje, odmah ćete dobiti personalizovani izvještaj.

Sljedeća stranica

Ovaj program finansiraju EBRD, Luksemburg, Švedska i posebni fond dioničara EBRD-a.

Nazad na vrh